เกือบจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่แทบจะไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เกินกว่าการดำเนินการพื้นฐานสี่อย่าง แต่ความเข้าใจของเราในเรื่องนี้กลับเป็นสัดส่วนผกผันกับความสำคัญในชีวิตสังคมปัจจุบัน นั่นคือ เรารู้น้อยมาก แต่คณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง การศึกษาและชีวิตในอนาคต นักวิทยาศาสตร์และนักการศึกษาได้ระบุเหตุผล 13 ประการดังต่อไปนี้:

1. คณิตศาสตร์ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล: 

ทักษะการวิเคราะห์คือการรู้วิธี “แยก” ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างพารามิเตอร์และข้อมูลที่อยู่ข้างหน้า เพื่อใช้ในการตัดสิน ข้อสรุปและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้อง . นี่คือสิ่งที่เราทำตามปกติเมื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์: รวบรวมข้อมูล ศึกษาส่วนประกอบ สังเกตความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ หากเราเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ในการแก้ปัญหาและได้ผลลัพธ์ เราก็กำลังฝึกตนเองในทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ – ค้นหาตรรกะที่มีประสิทธิภาพที่สุด ชี้ให้เห็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ เชื่อมโยงและเชื่อมโยงพารามิเตอร์ที่เราต้องเผชิญ ข้อสรุปสุดท้าย

2. คณิตศาสตร์ช่วยให้เราพัฒนาการใช้เหตุผลและการคิดเชิงวิพากษ์:

 มีความจริงมากมายที่สามารถค้นพบได้จากการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและ “หลักฐาน” มากกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ส่วนตัว การเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วยให้เราคิดได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้จึงระบุองค์ประกอบที่แท้จริงและตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากความสับสนหรือการจัดการข้อมูลในสังคม

3. คณิตศาสตร์ช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการคิด :

เพราะการหาวิธีแก้ปัญหาต้องใช้บุคคลมองผ่านกระบวนการทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาของเด็กเล็กเนื่องจากบทเรียนการคิดที่วิชานี้นำมา

4. ต้องขอบคุณคณิตศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งรอบตั

เราทำงานอย่างไร กล่าวคือ เราสามารถนำเสนอความคิดและความคิดของเราด้วยความชัดเจน เชื่อมโยงกัน และถูกต้องแม่นยำ แม่นยำ – ซึ่งสำคัญมากหากคุณต้องการให้ผู้อื่นสามารถ ที่จะเข้าใจคุณ ความสามารถในการจัดระเบียบและนำเสนอความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ

5. คณิตศาสตร์ทำให้เราฉลาด:

คณิตศาสตร์ใช้ได้กับทุกวิชาวิทยาศาสตร์ตลอดจนเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ของชีวิต อันที่จริงปรากฏการณ์ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันรอบตัวเราอยู่ภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์นำนักเรียนให้  ค้นหาวิจารณญาณของตนเองเพราะคณิตศาสตร์เตือนเราว่าในการแก้ปัญหา เราต้องมองหาความจริงและความจริงนี้ต้องมีวัตถุประสงค์และมีเหตุผล

6. คณิตศาสตร์ทำให้การคิดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น:  

คณิตศาสตร์ช่วยให้เรามองเห็นได้ลึกซึ้งและใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากและซับซ้อน ชีวิตคนเราประกอบด้วยทางเลือกเป็นหลัก นอกเหนือจากการวิเคราะห์หาแนวทางและแนวทางแก้ไขสำหรับแต่ละปัญหา ดังนั้น คณิตศาสตร์ช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และตระหนักว่าเพื่อค้นหาความจริง เรามีวิธีเดียวเท่านั้น นั่นคือการวิเคราะห์ก่อนและข้อสรุปสุดท้าย

ประโยชน์สำหรับชีวิตและอนาคต:

1.  คณิตศาสตร์ส่งเสริมความฉลาด:  การเรียนคณิตศาสตร์มีความหมายพอๆ กับความแข็งแกร่งและความอดทนในการเล่นกีฬา: การช่วยให้ลูกของคุณโดดเด่นกว่าเด็กคนอื่นๆ และเอาชนะตัวเอง ในกีฬา คุณไม่สามารถเป็นดาราได้ถ้าคุณไม่ฟิตพอ ในการศึกษาและการทำงานในอนาคต คณิตศาสตร์เป็นจุดแข็งภายในของฉัน ช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จมากขึ้น

2. คณิตศาสตร์เป็นตั๋วของลูกคุณสู่โลกกว้างระเบียบสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเด็ก ๆ จากทั่วทุกมุมโลกต่างจับตามองวิชานี้ วิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนหนังสือเดินทางที่พาพวกเขาออกจากความยากจนหรือความปั่นป่วนทางสังคม โลกาภิวัตน์. คุณต้องการให้บุตรหลานของคุณมีฐานความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีรายได้สำหรับพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดและในอาชีพใด?

3. คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่เสียเงิน : เป็นเรื่องง่ายสำหรับคนใจง่ายที่จะสูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากในกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น ธุรกิจหลายระดับหรือการลงทุนทางการเงิน และมักจะมาจากหลุมในการคำนวณ หากบุคคลมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การระบุตัวผู้ฉ้อโกงในโลกธุรกิจก็ไม่ควรยาก ด้วยการสนับสนุนของคณิตศาสตร์ คุณจะหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเงินกับความตั้งใจ แผน หรือทางลัดที่คุณคิดว่าดีแต่เป็นกับดักจริงๆ

4. คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: เทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเรา ถ้าคุณไม่ต้องการให้ลูกของคุณต้องพึ่งพาคู่มือตลอดเวลาหรือจ่ายเงินให้มืออาชีพเพราะกลัวว่าจะกดปุ่มผิด คณิตศาสตร์ คือ คำตอบที่จะช่วยให้ลูกของคุณสร้างความเข้าใจกลไกการทำงานของทุกสิ่งรอบตัว 

5. คณิตศาสตร์จะเข้มข้นขึ้นในอนาคต : ชอบหรือไม่ คณิตศาสตร์มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นักข่าวและนักการเมืองในอนาคตจะพูดคุยน้อยลง วิเคราะห์ให้มากขึ้น เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์จะถูกนำไปใช้มากขึ้นโดยตำรวจ ทหาร ครู และพยาบาล ช่างกลหรือช่างไม้ในอนาคตจะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและวิเคราะห์ข้อมูลได้บ่อยเท่าๆ กับความถี่ในการใช้ค้อนหรือขวานในการแก้ปัญหา

6. คณิตศาสตร์สามารถสร้างรายได้ที่ดี : เด็กทุกคนต้องเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยกว่าด้วยการศึกษา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณใช้เวลาเล่นเกมหรือฝึกทักษะนอกโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ เพราะการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะช่วยให้พวกเขาได้งานที่มั่นคงและอนาคตที่สดใสกับพวกเขา โอกาสในการทำงานและค่าแรงที่สูงขึ้น 

7. คณิตศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา : ผู้ปกครองทุกคนควรเตือนบุตรหลานของตนถึงประโยชน์ที่คณิตศาสตร์จะนำมาสู่อนาคต แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นนักคณิตศาสตร์หรือวิศวกรได้ แต่แน่นอนว่า วิทยาศาสตร์ช่วยให้เด็กๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตุผล และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ทักษะที่จำเป็นในการแก้ปัญหาที่หลากหลายในชีวิต

เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางคณิตศาสตร์ คุณต้องทำให้ลูกรักคณิตศาสตร์ก่อน และทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้ลูกของคุณค้นพบความรักนั้น 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *