หมวดหมู่ของบทความนี้จะเกี่ยวกับพระนลาฏ หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพระนลาฏมาถอดรหัสหัวข้อพระนลาฏกับTraveling Space Museumในโพสต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์นี้.

สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์มีรายละเอียดมากที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Traveling Space Museumคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาอื่น ๆ นอกเหนือจากพระนลาฏเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าTravelingSpaceMuseum เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดที่สุดแก่คุณ ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างแม่นยำที่สุด.

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระนลาฏ

4 พ.ค. 62 (09:57 น.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาษาไทยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราโลกกรณ . พระราชทานพระนามอย่างเป็นทางการว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักพระบรมราชินีนาถ” (สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณา) 4 พฤษภาคม 2562 (09:57 น.) . ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถหลวงจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปที่พระที่นั่งอมรินทราวินิจชัยในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษชัยศรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การมีอยู่. ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จออกพระที่นั่งสุราลัยพิมานโดยขบวนพราหมณ์นำไปสู่มณฑปพระกระยาสนันทน์ ทรงเปิดมงกุฏถวายโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสรงน้ำพระพุทธเจ้าผสมน้ำเบญจสุทธาคงคาและน้ำมนต์จากสระ 4 สระจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ได้ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สหัสธาราผสมน้ำเบญจสุตคงคาและน้ำมนต์จากสระทั้ง ๔ สระ แล้วถวายสักการะ ๓ ครั้ง เต๋ารับอกที่อังสาซ้าย-ขวา เว้นแต่พระเตาเทวะบิทในหลวงรัชกาลที่ 4 จะเทลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระเจ้าทักษิณาวัฒน์. รับและเทน้ำมนต์เหนือเส้นพระเจ้า เวลา 11.40 น. ทรงนุ่งห่มนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสะพายจุฬาจอมเกล้าเสด็จออกจากพระที่นั่งสุรลัยพิมานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณนั่งเหนือพระที่นั่งอัฐทัตอุทุมพรใต้พระที่นั่งหันทิศตะวันออกเป็นพลโทสมชายกาญจนมณีทำหน้าที่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินรับเสด็จพระราชดำเนินไป พระองค์ถือพระหัตถ์ซ้ายรับน้ำจากทุกทิศทุกทางของทักษิณาวัฒน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรับพระราชทานนพดลมหาสวัสดิ์ ดอกเบญจมาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพระแสงราชสถิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองปวงชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา ก่อสร้าง และปกครองแผ่นดินด้วยความชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรตลอดไป” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับน้ำพระราชทาน ทรงรับนพดลมหาสวัสดิ์ ดอกเบญจมาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพระแสงราชสถิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จฯ เสด็จถึงหน้าพระที่นั่งพัทลุง พระราชทานใบมะตูม เจิมและพระราชทานแก่พระสุพรรณบาท เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นพรัตน์ ราชวราภรณ์ อันเป็นมงคลโบราณ ที่เสร็จเรียบร้อย. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จประทับทางด้านซ้ายพระที่นั่งพัทลุง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว พ.ศ. 2562 พระองค์ได้ทรงโปรยดอกไม้พิกุลทอง เงินพิกุล และพระราชทานแก่พราหมณ์ พระครูใหญ่แห่งพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จลงจากพระที่นั่งพัทธบิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทองและดอกไม้เงินเป็นที่ระลึก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

SEE ALSO  การคัดลายมือ - วิชาภาษาไทย ป.1 | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับแบบคัดลายมือวันภาษาไทยที่แม่นยำที่สุด

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระนลาฏ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

นอกจากการหาข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คุณสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่

บางแท็กที่เกี่ยวข้องกับพระนลาฏ

#พระราชพธบรมราชาภเษก #สรงพระมรธาภเษก #ทรงรบนำอภเษก #ทรงรบเครองราชกกธภณฑ.

Thai Royal Motorcade,Thai Royal,ขบวนเสด็จ,พระราชพิธี,รถพระที่นั่ง,รัชกาลที่10,วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,พระบรมมหาราชวัง,สมเด็จพระราชินีสุทิดา,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,The Royal Coronation Ceremony,สรงพระมุรธาภิเษก,ทรงรับน้ำอภิเษก,ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์,เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง,พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน,พระที่นั่งไพศาลทักษิณ,พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย.

SEE ALSO  กลอนวันพ่อ 2562 | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลอน วัน พ่อ กลอน แปดที่มีรายละเอียดมากที่สุด

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์.

พระนลาฏ.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามเนื้อหาพระนลาฏของเรา

40 thoughts on “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพระนลาฏ

 1. ROYAL THAILAND says:

  4 May 2019 (09:57)

  His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has been officially crowned in the coronation, bears the official title in Thai language “Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Ramathibodi Sisin Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao Yu Hua”

  His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has designated his consort Suthida to be the official Queen Consort of Thailand, bears the official title “Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatchara Sutha Phimonlak Phra Boromma Rajini” (Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana)

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (09:57)

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จด้วย

  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน การนี้ ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

  เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพีธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศ ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายเพื่อรับน้ำอภิเษกทุกทิศโดยทักษิณาวรรต

  ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

  ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ

  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

 2. Sitthi Chanpheng สิทธิ จันทร์เพ็ง🇹🇭 says:

  🙏ขอจงรักภักดีราชวงศ์จักรีตราบนิรันดร์🙇❤️🇹🇭

 3. Serginho nassy hair stylist Nassy says:

  ACHEI IMPRESSIONANTE E IRRADIANTE A CULTURA E A COROAÇÃO DO REI DA TAILÂNDIA, GOSTARIA DE TER A OPORTUNIDADE DE CONHECER TUDO ISSO DE PERTO .

 4. Mark Peterson says:

  Is that the corrupt prince of Thailand that has so much money and so many girlfriends? Wow he is coronate as king? Maybe I’m confusing the prince with another prince. My Thai mother in-law is not happy with one of the prince, who is a not a good man.

 5. จิรศักดิ์ อนุเปโฐ says:

  ตายได้รู้เองผมบอกให้รับรู้แล้ว ความจริงทุกอย่างแล้ว

 6. ศิรประภา ซื่อจริง says:

  อ้าวเอาโทรศัพท์กูไปเล่นอีกแล้วมันเล่นเก่งทุกอย่างเอาโทรศัพท์มากูจะโทรไปกู้เงินเวลาโทรกดปุ่มไหนปุ่มนี้ไงยายสอนยาก

 7. ศิรประภา ซื่อจริง says:

  ไม่ชอบดูข่าวผมเบื่อผมชอบติ๊กต๊อกกดตรงนี้แล้วก็พูดเลยผมเก่ง

 8. บ้านศิริพงษ์ สมุนไพรลบคิ้ว กิมเฮงV2 says:

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้า
  ขอตายให้ตาหลับ ด้วยชื่อนับว่าชายชาญ
  เกิดมาประสบภาร ธุระได้บำเพ็ญทำ

  ด้วยเดชะบุญญา ภินิหารแห่งคำ
  สัตย์ข้าจงได้สัม ฤทธิดังมโนหมาย

  ขอจงสำเร็จรา ชะประสงค์ที่ทรงปอง
  ปกข้าฝ่าละออง พระบาทให้สามัคคี

  ขอจงพระชนมา ยุสถาวรพูน
  เพิ่มเกียรติอนุกูล สยามรัฐพิพัฒน์ผลฯ

  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 9. เอกลักษณ์ นพภูมิพลอดุลเดช says:

  ผมเป็นกำลังใจครับผม ทรงพระเจริญครับผม

 10. Thong Saisana says:

  ลูกหลานญาติพี่น้องตาแอบทุกคนมันทะเยอทะยานใฝ่สูงแล้วมันคิดไม่ซื่อกับกูสักคนวันที่กูเข้าไปอยู่ในวังแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้น 5 ประเทศห้ามให้พวกมันเข้าไปยุ่งวุ่นวายในวังเด็ดขาดไม่ได้ไปนอนซี่กันเองแน่

 11. Thong Saisana says:

  ก็พวกมันเลวอย่างนี้ไงถึงไม่แปลกไม่ไปไหนสี้กันเองเสียบกันเองแล้วแถมยังทำตัวคิดคดทรยศมึงเล่นเอาผัวเมียเขาไม่เหลืออะไรเลยถ้ามึงไม่สงสารเขาเลยหน้าด้านขวามึงก็ทำใจกับตากรรมของพวกมึงซะ

 12. ส่องพระเครื่อง 999 says:

  พระท่องยาถาต้องลงว่าตุยหังไม่ใช่ตุมหัง ตุยหังสำหรับพระผู้ใหญ่สวด ตุมหังพระน้อยสวด

 13. ธง จัน says:

  เมือง​ไทย​มีพระมหา​กษัตริย์​ทรง​เป็น​ประมุข​เรา​รัก​ษาไว้​ความ​ดี​งาม​ร่มเย็น​ของ​ประเทศ​ไทย​และปกป้อง​สถาบัน​ขอพระ​องค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​สุขเกษม​ส​ำ​รา​ณ​ด้วย​บุญ​พระ​บารมี​จันทร์​รัก​ทุก​ๆ​พระองค์​ครับ​

 14. ธง จัน says:

  ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​สุขเกษม​ส​ำ​รา​ณ​ด้วย​บุญ​พระ​บารมี​จันทร์​รัก​ทุก​ๆ​พระองค์​

 15. อภิเชษฐ เรืองศรี says:

  🇹🇭
  🙏ใต้ร่มพระบารมีราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
  🙏ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 16. อภิเชษฐ เรืองศรี says:

  ธงชาติไทย🇹🇭 เพลงชาติไทย🇹🇭
  08:00 นาฬิกา 18:00 นาฬิกา
  เพลง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เพลงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญ
  เพลงรัชกาลที่10ราชาทรงพระเจริญ
  เพลงเหนือหัวองค์ที่10
  เพลงขอถวายความจงรัก องค์หลักชัย จงรักภักดีรัชกาลที่10
  เพลงแผ่นดินไทยในพระราชพิธีราชาภิเษก
  เพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ(รัชกาลที่10)
  เพลงแสงทองของแผ่นดินรัชกาลที่๑๐
  เพลงแผ่นดินไทยในรัชกาลที่10
  เพลงกตัญญูแผ่นดินไทย
  เพลงไทยรวมใจภักดิ์
  เพลงแสงทองของแผ่นดิน
  เพลงเรามีในหลวง
  เพลง มาร์ชมหาวชิราลงกรณ์
  เพลงสายนำแห่งความหวงแหนแผ่นดิน
  เพลงม่วงเทพรัตน์
  เพลงเจ้าฟ้านักอนุรักษ์
  เพลงเจ้าฟ้าของคนเดินดิน
  เพลงพระผู้สร้างรอยยิ้ม
  เพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้ม
  เพลงนารีรัตนา
  เพลงเจ้าหญิงของปวงประชา
  เพลงเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
  เพลงสดุดีเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
  เพลงราชสวัสดิ์ 10 ประการ
  เพลงคุณธรรมสี่ประการ
  เพลงใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
  เพลงมากกว่าค่าเงินตรา ((ศิลปิน รุ่งรัศมี ไกลลาศ))
  เพลงถวายบังคมทรงพระเจริญ
  เพลงธงชาติ
  เพลงไตรรงค์ ธำรงไทย
  เพลงเจ็ดบูรพกษัตริย์
  เพลงอยุธยาเมืองเก่า
  เพลงต้นตระกูลไทย
  เพลงเสียแผ่นดิน๑๔ครั้ง
  เพลงเทิดทูนธงไทย
  เพลงสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
  เพลงมากกว่าค่าเงินตรา
  เพลงราชภักดิ์
  เพลงผู้ปิดทองหลังพระ
  เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
  เพลงรูปที่มีทุกบ้าน
  เพลงกำเนิดวันดินโลก
  เพลงพระมหาราชาผู้มีแต่ให้
  เพลงศาสตร์พระราชา
  เพลงผู้นำพอเพียง
  เพลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เพลงคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินไทย
  เพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี
  เพลงอยู่อย่างจงรัก
  เพลงไทยรักกัน
  เพลงรักกันไว้เถิด
  เพลงปลองดอง
  เพลงอยู่อย่างพอเพียง
  เพลงแผ่นดินของเรา
  เพลงบ้านเกิดเมืองนอน
  เพลงเพื่อนรัก…เพื่อนดี!!บ้านเกิดเมืองนอน
  เพลงรู้ไหมหนอ ออเจ้าเอ๋ย
  เพลงสยามเมืองยิ้ม
  เพลงอุ่นไอรัก คลายความหนาว
  เพลงสยามานุสสติ
  เพลงสุดแผ่นดิน

  สงครามเย็นยุคใหม่
  สงครามไซเบอร์

  เกิดเป็นคนไทยก็ต้องแทนคุณแผ่นดินไทย
  สนับสนุนมาตรา ๑๑๒

 17. Sekimi Karima says:

  بسم الله الرحمن الرحيم
  قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น