ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงวันมหาปวารณา หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวันมหาปวารณามาวิเคราะห์กับTravelingSpaceMuseumในหัวข้อวันมหาปวารณาในโพสต์ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษานี้.

เนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับวันมหาปวารณาในประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Traveling Space Museumคุณสามารถอัปเดตความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากวันมหาปวารณาเพื่อรับความรู้เพิ่มคุณค่าให้กับคุณ ที่เพจTravelingSpaceMuseum เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำให้คุณทุกวัน, โดยหวังว่าจะได้มีส่วนสนับสนุนค่าที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วที่สุดcách.

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวันมหาปวารณา

วันมหาปวารณะ ประวัติความเป็นมาของการทำปาปาในวันเข้าพรรษา เกิดขึ้นจากสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ที่ซึ่งคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้แยกย้ายกันไปอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งรอบเมือง ภิกษุเหล่านั้นเกรงว่าจะเกิดการวิวาทกัน จนไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขอีกต่อไป จึงได้ตั้งกฎว่าให้ปฏิบัติธรรม คือ ให้นิ่งอยู่ ๓ เดือน และปฏิบัติตลอดพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นมารวมตัวกันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวชิราลงกรณ์ ได้กราบทูลพระพุทธวจนะพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วจึงทรงอนุญาตพระภิกษุสงฆ์อธิษฐานต่อกันว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรายอมให้ภิกษุผู้บำเพ็ญพรรษาสนทนาได้ ๓ ประการ คือ ได้ดู ได้ฟังด้วยความสงสัย ดี.” จึงเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาภาวนา” ซึ่งเป็นวันเดียวกัน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี แต่มีความหมายต่างกันออกไป คือ วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา หรือพูดง่ายๆ ว่า วันสุดท้ายที่จะเข้าพรรษาของทุกปี และคณะสงฆ์ต้องอยู่ต่ออีกคืนจึงจะครบสมบูรณ์ ส่วนวันมหาปวารณะเป็นวันปาวานาใหญ่หมายถึงวันที่พระภิกษุทุกรูป ทั้งผู้เฒ่าและน้องก็อนุญาติให้พูดตักเตือนกันด้วยเมตตา มีคำกล่าวในภาษาลีว่า “สังฆมัณต์ ปวาเรมี ทิตเทนา วา สุเทนะ วะ ปริสังกะยะ วา วาตันตุ มัง อยัสมันโต อนุกัมปัง. อุปัฏยะ ปัสสันโต ปะฏิกะริสมิ” แปลว่า “ท่านพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอพระภิกษุสงฆ์ ถ้าท่านทั้งหลายเห็นได้ยินหรือสงสัยว่าข้าพเจ้าทำผิด โปรดอวยพรท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนและเตือนข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าจะประพฤติตนดีขึ้น” การเข้าพักทั้งหมดสามเดือนอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี โดยไม่รู้หรือไม่เห็นเหมือนแป้งในตา แม้ว่าแป้งจะอยู่ใกล้ลูกตา เราก็มองไม่เห็นแป้ง จึงต้องอธิษฐานขอผู้อื่นมาดูหรือใช้กระจกส่องดู ว่ากล่าวตักเตือนกันให้ภิกษุเห็น? แม้จะได้ยินมาว่าไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใด เพื่อตักเตือนและตักเตือน กล่าวคือ ผู้ที่มีปีมากที่สุด ตักเตือนผู้ที่มีน้อยและน้อยก็สามารถชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของผู้ที่มีวันเข้าพรรษามากกว่าได้ โดยพระภิกษุผู้นั้น มิได้ถือว่าตนเองผิดที่คิดว่าตนได้ทำทุกสิ่งถูกต้องแล้ว ปฏิญาณตน เพื่อช่วยพึงระวังความประพฤติชั่วของพระภิกษุ ก่อนเผยแพร่และสร้างความอัปยศแก่พระภิกษุทั้งหลายและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านจึงใช้ความระมัดระวัง ดีกว่าแก้ไขภายหลัง ความจงรักภักดีนี้ที่พระภิกษุทำ เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีระมัดระวัง คือ ระวังไม่ประมาท ไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เหมือนรั้วก่อนวัวจะหาย จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์คือ 1. เพื่อเป็นแนวทางลดความสงสัยที่เกิดจากความสงสัยให้สิ้นไป; 2.เพื่อเป็นทางเชื่อมรอยร้าว เกิดจากผลกระทบแม้อยู่ร่วมกันจึงมีโอกาสประนีประนอมโดยให้โอกาสในการประนีประนอมความเข้าใจความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สามารถตักเตือนและตักเตือนได้ไม่จำกัด ยศ ชั้นเรียน เข้าพรรษา อายุ ๕ ขวบ เพราะ “ภราดรภาพ” คือ ความรู้สึกของมิตรภาพ ความใกล้ชิด ไมตรีจิต ความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ดีและน่าพึงใจที่คล้ายคลึงกัน เรียกว่าศีลระลึก อานิสงส์ของการไตร่ตรองคือ 1. ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ทางเพศ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพื่อคลายความสงสัยและความสงสัย ในที่สุด ๒. พระภิกษุทุกคนย่อมทราบข้อบกพร่องของตน. และจะสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการฝึกความอดทนด้วยการตักเตือน เป็นการเปิดใจรับฟังเหรัญญิก ๒. พระภิกษุทั้งหลายจะขอขมา. เพื่อที่จะไม่ถือโทษในภายหลังด้วยความรักและความปรารถนาดีและการให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้พวกเขาอยู่ร่วมกันในกลุ่มอย่างมีความสุข 3. คือการสร้างความสามัคคีในสังฆมณฑลให้เป็นปึกแผ่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเป็นทีม ๔. ให้คณะสงฆ์มีความสามัคคีเข้มแข็งที่ยากจะทำลายล้าง จากผู้ไม่หวังดีในพระพุทธศาสนา การอุทิศตนเป็นการหวังความเจริญ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมโดยเพื่อนสหัสธรรม ตักเตือนกันด้วยธรรมะ เมื่อวันสำคัญมาถึง พวกเราชาวพุทธ ๔ จักถือโอกาสนี้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีอันดีงามนี้ โดยสนทนากับคนข้างๆ ให้สามารถตำหนิติเตียน ให้บริบูรณ์ ในการสร้างบารมีในอนาคต 🌟 ทำบุญโอนเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไทย เลขที่บัญชี 152-1-20208- 7 สามารถนำสลิปการโอนหรือพิมพ์สำเนาสลิปเพื่อขอหนังสือรับรองการอนุมัติที่ห้องรับบริจาค 🌟 รับธรรมะที่ดีที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงความสุขภายในได้ที่นี่ : YouTube จิตใจ หยุด 24 ชม. 🍀 อินสตาแกรม ใจหยุด 24. . #วัดพระธรรมกาย #ธรรมกาย #ธรรมกาย .

SEE ALSO  พิธีกรงานศพที่ดี ep.1 ยุคนิวนอร์มอล โดย หมอบ้านดง ณรงค์ แผลงศร | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องลำดับ พิธีการ งาน ศพที่ถูกต้องที่สุด

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวันมหาปวารณา

ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา
ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา

นอกจากการอ่านเนื้อหาของบทความนี้แล้ว ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่นี่

เนื้อหาเกี่ยวกับวันมหาปวารณา

#ประวตความเปนมา #วนมหาปวารณา #ออกพรรษา.

ธรรมะ,ธรรมกาย,วัดพระธรรมกาย,หลวงพ่อธัมมชโย,ธัมมชโย,คุณครูไม่ใหญ่,Dhammakaya,dhamma,happy,meditation,Buddha,บอล,หนัง,หวย,แปล,รัก,พระ,เพลง,ผล,วิธี,ร้าน,สูตร,เที่ยว,ออนไลน์,เรียน,Google,YouTube,Facebook,Weather,Amazon,Translate,You,News,Video.

ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา.

SEE ALSO  รู้รัก หลักภาษา เรื่อง คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องร่างกาย คําราชาศัพท์ที่ถูกต้องที่สุด

วันมหาปวารณา.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณสำหรับการดูข้อมูลวันมหาปวารณาของเรา

38 thoughts on “ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา | ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวันมหาปวารณา

 1. ใจหยุด 24 น. says:

  🌟ร่วมทำบุญโดยโอนเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท เลขบัญชี 152-1-20208-7

  หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร ให้นำสลิปการโอนหรือพิมพ์สำเนาสลิปมาขอออกใบอนุโมทนาบัตรที่ห้องรับบริจาค หรือโทร. 02-831-1000

 2. เดือน แก้วมา says:

  ข้าพเจ้าขอให้แม่ของข้าพเจ้าพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงขอให้หายจากโลกที่เป็นอยุ่ตอนนี้ด้วยเถิด
  สาธุสาธุสาธุ🙏🙏🙏

 3. ยุวพิน เนื่องมัจฉา says:

  น้อมกราบองค์สัมมาสัมพุธเจ้าของให้ข้าพเจ้าเเละครับครัวมีความดีอย่ามีความทุกข์.สาธุ.สาธุ.สาธุ.

 4. นพรัตน์ ทองแดง says:

  สาธุ ขอให้ข้าเจ้าภพแต่ความสำเสร็จตลอดจนชีวิตจะหาไม

 5. Uthai Promdown says:

  สาธุสาธุสาธุขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าลูกเมียโชคดีไร้ทุกข์ธศกโรคภัยทั้งปวงเทอญสาธุสาธุสาธุ

 6. Toomtam Choocheunprom says:

  ขอให้ข้าพเจ้าสุขสมหวังทุกประการและมีความสุขด้วยเทอญสาธุค่ะ

 7. จอมขมังเวท says:

  คุณพ่อคุณแม่และคุณพระพุทธเจ้าและคําสอนท่านดีที่สุดเจอกับตัวเองมาแล้ว

 8. พิสมัย สถิตนิลรัตน์ says:

  น้อบกราบอนุโทนาบุญด้วยค่ะ. สาธุ สาธุ. สาธั

 9. narumol phuenchomphu says:

  น้อมจิตกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกรูปสาธุ สาธุ สาธุในธรรมคําสอนเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ ยอดเยี่ยมเจ้าค่ะ มีประโยชน์มากเจ้าค่ะ ขออนุญาตแชร์เจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ

 10. จันทร์หอม ถามั่งมี says:

  น้อมนมัสการเจ้าค่ะฟังแล้วเกิดปันญาเจ้าค่ะสาธุๆเจ้าค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น